6.C

Zahájení školní docházky 2014/2015

Třída 3.C - školní rok 2016/2017

3C

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Műllerová
Seznam žáků třídy :

Maixnerová Aneta, Mikulecký Tomáš, Motyčková Dominika, Roškaninová Ella, Rubešová
Vanessa, Řehák Vojtěch, Schless Patrik, Svatoš Adam, Ševčíková Luciana, Šimek Viktor,
Šlesingr Jan, Šmok Filip, Švecová Kateřina, Třetina Daniel, Vacek Jakub, Žampachová
Daniela

 

Třída 2.C - školní rok 2015/2016

iic

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Műllerová
Seznam žáků třídy :

Maixnerová Aneta, Motyčková Dominika, Mušuková Nela, Roškaninová Ella, Řehák Vojtěch, Schless Patrik, Svatoš Adam, Ševčíková Luciana, Šimek Viktor, Šlesingr Jan, Šmok Filip, Švecová Kateřina, Třetina Daniel, Vacek Jakub, Žampachová Daniela