2.B

Zahájení školní docházky 2017/2018

Třída 1.B - školní rok 2017/2018

 1B

 Třídní učitelka: Mgr. Marcela Műllerová
Seznam žáků třídy :

Bieliková Nikola, Hauptová Alena, Hulinský Filip, Kacálková Laura, Kettnerová Anna,
Krejsa Tomáš, Kusá Nela, Lukesová Terezie, Macháček Daniel, Marková Adéla, Marková
Mirka, Martincová Anna, Petr Jakub, Petrová Barbora, Petrová Libuše, Plívová Nela,
Stejskal František, Šlezingrová Ela, Štovíčková Klára