Třídy - ZŠ U Dvora

Seznam tříd ve školním roce 2016/2017.

 

Fotografie se aktualizují, staší fotografie zůstávají u tříd. Pouze u tříd přecházejících na 2. stupeň navazuje sice  6. A na 5.A, ale někteří žáci nemusí navazovat na své třídy v minulých letech. Při vytváření nových šestých tříd dochází k přeřazování žáků.

Po absolvování 9. třídy jsou žáci přesunuti do galerie absolventů.