Vznik školské rady

Od 1. ledna roku 2005 je v platnosti nový Školský zákon, který přináší do školství řadu změn. Jednou z nich je i povinnost zřídit do konce roku 2005 při základních, středních a vyšších odborných školách školskou radu.

Školská rada je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Vyjadřuje se k učebním plánům, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, podílí se na tvorbě koncepčního záměru rozvoje, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávu, dává podněty řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu atd.

Zákon ukládá povinnost zřídit školskou radu zřizovateli, v našem případě je to Město Letohrad. Rada města rozhodla o tom, že rady budou devítičlenné (tři zástupci budou z řad rodičů, tři z řad pedagogických pracovníků a tři budou zastupovat zřizovatele), a pověřila ředitelky škol, aby uskutečnily volby do školských rad konce listopadu 2005.

Složení školské rady

Zástupci za zřizovatele

Náhledový obrázek zástupce
Mgr. Kateřina Halbrštátová
Náhledový obrázek zástupce
Bc. JIndřiška Nožková
Náhledový obrázek zástupce
Bc. Jiří Chalupník

Zástupci za rodiče žáků

Náhledový obrázek zástupce
Lucie Kvapilová – předsedkyně ucto.kvapil@tiscali.cz
Náhledový obrázek zástupce
Miroslav Chvosta mira.ch@centrum.cz
Náhledový obrázek zástupce
Petra Sedláčková petrasedlackova@centrum.cz

Zástupci za pedagogický sbor

Náhledový obrázek zástupce
Mgr. Marie Novotná
Náhledový obrázek zástupce
Mgr. Kamila Náglová
Náhledový obrázek zástupce
Mgr. Miroslava Veselá

Školská rada - dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení