Nadační fond ZŠ U Dvora

Sídlo: Letohrad, U Dvora č.p. 745

Cílem Nadačního fondu je rozvoj duchovních hodnot a vzdělanosti žáků Základní školy U Dvora a to zejména

  • 1) zlepšování výchovného prostředí – vybavení učeben, odborných kabinetů
  • 2) nákup nových učebních pomůcek a učebnic ke zvýšení úrovně vzdělávání
  • 3) rozvoj školní knihovny
  • 4) oceňování nejlepších žáků
  • 5) poskytování stipendií sociálně slabým žákům
  • 6) poskytování příspěvků na lyžařský výcvik, exkurze žáků apod.
  • 7) finanční podpora žáků reprezentujících školu

Nadační fond získává finanční prostředky z darů fyzických a právnických osob (zejména rodičů žáků a přátel školy), z vlastních dobročinných akcí a s hospodaření s vlastním majetkem.

V čele Nadačního fondu stojí a spravuje jej čtyřčlenná správní rada.

Správní radu řídí předseda.

Členové správní rady: PharmDr. Josef Marek, Mgr. Marcela Műllerová, Adéla Babková

Předseda správní rady: PharmDr. Josef Marek

Číslo účtu NF : 27 – 30 93 39 02 07/ 0100