PROJEKT - Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školním roce 2023/2024

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt Za kvalitní školu II je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavní cíle projektu jsou dva. Prvním z nich je podpoření žáků prostřednictvím inovativních metod odpovídajích dnešním trendům ve vzdělávání. Druhým je vzdělávání pedagogů, a to především v metodách práce se třídou a práce na vlatním seberozvoji.

projekt Za kvalitní školu (projekt OP VVV - Šablony II) 

         realizace: 01. 08. 2019 - 31. 07. 2021

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání.

Projekt SIPVZ ve školním roce 2005-2006 - Videopohlednice

Škola získala grant v projektu "Škola v zahradě", spolufinancovaný ministerstvem životního prostředí- revolvingový fond

Škola se účastní v roce 2014 -15 projektu: Dotkněte se inovací

Tým Lišáci ze Dvora (6 žáků ze 6.A a 6.B) se zúčastnil 4. ročníku mezinárodní korespondenční soutěže Pohár vědy – Neuron 2015. Cílem soutěže je vést mladou generaci k zájmu o fyziku prostřednictvím zábavných úkolů. Do letošního ročníku se přihlásilo 378 týmů, tj. 3 557 soutěžících, ze 6 států (Belgie, ČR, Kanada, Slovensko, Německo, Turecko). Soutěž je rozdělena do 4 kategorií (MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ). V naší kategorii ZŠ 2. stupeň bylo 161 týmů z ČR.