projekt Za kvalitní školu (projekt OP VVV - Šablony II) 

         realizace: 01. 08. 2019 - 31. 07. 2021

Základní škola Letohrad, U Dvora 745 je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání.

Projekt SIPVZ ve školním roce 2005-2006 - Videopohlednice

Škola získala grant v projektu "Škola v zahradě", spolufinancovaný ministerstvem životního prostředí- revolvingový fond

Škola se účastní v roce 2014 -15 projektu: Dotkněte se inovací