Základní škola Letohrad, U Dvora 745 je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání.

Projekt SIPVZ ve školním roce 2005-2006 - Videopohlednice

Škola získala grant v projektu "Škola v zahradě", spolufinancovaný ministerstvem životního prostředí- revolvingový fond

Škola se účastní v roce 2014 -15 projektu: Dotkněte se inovací

Tým Lišáci ze Dvora (6 žáků ze 6.A a 6.B) se zúčastnil 4. ročníku mezinárodní korespondenční soutěže Pohár vědy – Neuron 2015. Cílem soutěže je vést mladou generaci k zájmu o fyziku prostřednictvím zábavných úkolů. Do letošního ročníku se přihlásilo 378 týmů, tj. 3 557 soutěžících, ze 6 států (Belgie, ČR, Kanada, Slovensko, Německo, Turecko). Soutěž je rozdělena do 4 kategorií (MŠ, ZŠ 1. stupeň, ZŠ 2. stupeň, SŠ). V naší kategorii ZŠ 2. stupeň bylo 161 týmů z ČR.