První školní den

Je 2. září. Pro mnohé z nás to znamená jedno – PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN. Po dvou měsících pozdních vstávání, flákání a dovolenkování se musíme vrátit zpátky na místo jménem škola.

Soutěž Mladých zdravotníků

Dne 22. května se konala soutěž Mladých zdravotníků v Ústí nad Orlicí.

Turnaj v přehazované

Dne 27. května se náš sedmičlenný tým vydal reprezentovat naši školu na turnaj, který se konal v Žamberku.

Pohádkový les

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se mohli předškoláci a předškolačky, ale i mladší školkovské děti jít podívat do pohádkového lesa, který se konal v areálu mateřské školky v Letohradě U Dvora.

ADHD na Jatkách

Ve čtvrtek 14. března se 8. A a dobrovolníci z devátých tříd vydali na večerní představení s názvem ADHD. Hra se konala v budově známé jako Jatka 48.
Stavba získala takový název, protože jsou to skutečně bývalá jatka.

Okresní kolo Olympijského víceboje

Dne 26. 4. 2019 se uskutečnilo okresní kolo Olympijského víceboje v Klášterci nad Orlicí. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno pět disciplín: trojskok z místa, hod medicinbalem, skákání přes švihadlo, kliky a závěrečný běh na 1000m.

Den otevřených dveří

Dne 21. března se od 15:30 h do 17:00 h konal v naší základní škole Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a šesťáky. Děti si se svými rodiči mohly volně projít celou školu a prohlédnout si její prostory, a to jak U Dvora, tak na Orlici.

Nový kroužek pro žáky ZŠ U Dvora

13. února se konala první schůzka nově vzniklého kroužku Robotika a programování, který si pro žáky osmých tříd připravila ZŠ U Dvora s podporou firmy OEZ.
Zájemci se za vedení odborného a zkušeného dozoru naučí např. základy programování, vytváření jednoduchých her nebo stavbu základních robotů. Cílí přitom hlavně na kreativitu a logické myšlení samotných žáků, přičemž se oba jmenované aspekty snaží rozvíjet a velebit. Ať už jde o psaní kódu, vytváření robotů nebo jejich ovládání, čeká je mimo teorie hlavně praktická část. Té je také věnována většina času.

#FollowMe

3. dubna se deváté a osmé třídy viděli v Orlovně 50 minutový film #FollowMe. Je to jeden z mnoha dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět, který má za účel poukázat na problémy dnešního světa. Za uskutečnění a organizování děkujeme paní učitelce Veronice Koubové.