Starosta zpátky na základce

únor  2016 

Ve čtvrtek 4. února 2016 navštívil naši školu starosta města Letohradu, pan Petr Fiala. Pozvali jsme ho na besedu s žáky šestého ročníku. V rámci Občanské výchovy probíráme téma Moje obec, v němž se zabýváme jednak místní historií, jednak současným systémem fungování a řízení obce. 

Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí

listopad 2015

Dne 30. 11. 2015 se na naší škole uskutečnila akce Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Cílem projektu bylo připravit žáky na nečekané situace, které je mohou v životě potkat.

Čtenářské dílny z pohledu učitelky na rodičovské dovolené

Listopad 2015

Byla jsem pozvána na dvoudenní seminář s názvem Čtenářské dílny, který se na naší škole konal 2. a 30. listopadu. Co si pod spojením „čtenářské dílny“ mám vlastně vůbec představit? Od kolegyně Táni jsem se dozvěděla, že v rámci tohoto projektu škola obnovuje fond knihovny a že se jedná o způsob, jak přivést děti ke čtení, jak se mohou o knížkách bavit. A každé dítě si přináší svou knihu. To vše jsou pro mě novinky. Jsem totiž v současné době na rodičovské dovolené. Příští rok mě čeká návrat do pracovního procesu, takže jsem byla zvědavá, co nového se dozvím, abych nebyla úplně mimo, a také jsem se těšila na setkání s kolegyněmi.