Září 2016

Září 2016

1. 9. začal nový školní rok.

2. 9. odjely 2., 3. a 4. třídy na plavání.
7. 9. - 9. 9. proběhl adaptační kurz 6. B v Dolní Čermné.
8. 9. se první třídy zúčastnily akce s kynology.
12. 9. – 14. 9. odjela na adaptační kurz 6. A.
14. 9. se na naší škole konaly třídní schůzky pro rodiče.
15. 9. proběhla dějepisná exkurze pro 9. třídu. Odcestovala do Pardubic na výstavu s názvem Velká válka.
16. 9. byl uspořádán Třídnický den. Jednotlivé třídy si zvolí aktivity dle svého výběru.
22. 9. ve škole přespávají žáci ze 4. B v rámci adaptačního programu.
29. 9. se konal ve spolupráci PPP Ústí nad Orlicí program pro 7. třídy.
Stejný den 4. A zahájila svůj adaptační kurz s přespáváním ve škole.
Štěpán Zamazal, Martin Novák, 8. B

Naposledy změněno pondělí, 26 září 2016 18:22