Spolu a jinak na základní škole

duben 2016 

Protože chceme, aby se pedagogové naší školy rozvíjeli profesně i osobnostně, snažíme se, aby jejich vzdělávání bylo co nejdostupnější, obsáhlo celý pedagogický sbor a nenarušovalo vyučování. Proto usilujeme o to, aby se semináře uskutečnily přímo v naší škole v době prázdnin, popřípadě v rámci vyhlášeného ředitelského volna.
Ve dnech 24. března a 4. dubna 2016 proběhl na ZŠ U Dvora seminář Spolu a jinak na základní škole. Náplň semináře zajistily lektorky brněnské společnosti Mansio Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D. a PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D. Seminář byl hrazen z grantu MŠMT, určeného na prevenci rizikového chování, který naše škola získala pro rok 2016.

Tento dvoudenní seminář vycházel z teoretického konceptu adleriánské psychologie. Byl zaměřen na respekt a spolupráci ve školním prostředí. Hlavními tématy bylo jak zvýšit motivaci žáků k učení, jak zlepšit komunikaci, jak dobře vycházet s lidmi a jak zvládat obtížné situace a řešit nevhodné chování.

Z reakcí pedagogů bylo už po prvním dnu jasné, že je téma i lektorky zaujaly a celý seminář probíhal ve velmi uvolněné spolupracující atmosféře. Doufám, že se mnou kolegyně a kolegové budou souhlasit, když uvedu za všechny radu, která mě oslovila nejvíc. Všichni se setkáváme v životě i ve škole se situacemi, o kterých jsme přesvědčeni, že je musíme za každou cenu rychle a správně vyřešit, ale v danou chvíli to „jediné správné“ řešení nemáme nebo si jím vůbec nejsme jisti. Pro takové případy nám lektorky řekly: „Když se v takové situaci ocitnete, řekněte si, co můžete udělat, abyste vše ještě zhoršili. Uvidíte, kolik možností vás napadne a ty z dalšího postupu vylučte.“ To bylo něco, nad čím se zamýšlím stále, i v době, kdy od setkání s brněnskými psycholožkami uplynulo několik týdnů a do budoucna plánujeme další zajímavá setkání s odborníky pro naše kolegyně a kolegy.

Kamila Náglová