Jeden svět

duben 2016 

V Ústí nad Orlicí opět probíhal filmový festival dokumentárních filmů o lidských právech. Jeho součástí byly i projekce pro školy nazvané Jeden svět dětem a Jeden svět pro studenty. Letos poprvé naše škola využila pozvánky na tuto akci a do promítacího sálu se vypravily dvě skupiny našich žáků.

Osmáci a deváťáci zhlédli film režiséra Filipa Remundy Blízký daleký východ, který nahlíží do osobních a rodinných životů lidí na Ukrajině a reflektuje situaci v názorově i politicky rozdělené společnosti. Dojmy z filmu umocnila i následná beseda s politologem a novinářem Vojtěchem Boháčem.

Na sedmáky čekalo pásmo tří krátkých filmů věnujících se jinakosti, přátelství, odloučení od rodiny, migraci, životu s postiženými a náhradní péči. Ke všem tématům se mohly děti vyjádřit v diskusi s moderátorem pořadu.

Během zpáteční cesty do Letohradu se všem honila hlavou spousta otázek a myšlenek, pro které se v následujících dnech našel prostor v hodinách Občanské a Rodinné výchovy. 

Alena Boháčová