Starosta zpátky na základce

únor  2016 

Ve čtvrtek 4. února 2016 navštívil naši školu starosta města Letohradu, pan Petr Fiala. Pozvali jsme ho na besedu s žáky šestého ročníku. V rámci Občanské výchovy probíráme téma Moje obec, v němž se zabýváme jednak místní historií, jednak současným systémem fungování a řízení obce. 
V průběhu setkání zaznělo mnoho zvídavých dotazů, na které pan starosta naprosto otevřeně odpovídal. Velká část otázek se přirozeně týkala záležitostí spojených s prací starosty a s řízením města. Žáci se ptali i na chystané městské investice, na problematiku uprchlíků a na životní prostředí ve městě. Díky oboustranné otevřenosti rychle zmizel ostych a tak zazněly otázky i ryze osobní. Pan starosta se ve svých odpovědích ničemu nevyhýbal a odpovídal i na otázky směřující k jeho dětství, rodině a školní docházce. 

Celou besedu provázela velice příjemná atmosféra a všichni z ní odcházeli s dobrým pocitem. 

Děkujeme touto cestou panu starostovi za ochotu, se kterou se na besedu dostavil, a věříme, že toto milé setkání nebylo v naší škole poslední.
 

Hana Pavlíčková