Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí

listopad 2015

Dne 30. 11. 2015 se na naší škole uskutečnila akce Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí. Cílem projektu bylo připravit žáky na nečekané situace, které je mohou v životě potkat.

Žáci 2. stupně byli rozděleni do 12 skupin. V těchto skupinách procházeli jednotlivá stanoviště, na kterých získávali informace nejen od zdravotníků, městské policie, hasičů a také od učitelů. Měli možnost nahlédnout do sanitky, vyzkoušet si na velmi reálné figuríně resuscitaci, prohlédnout si hasičský vůz. Dále se dozvěděli něco o hasicích technikách, o tom, jak správně přivolat první pomoc a hlavně, jak ji poskytnout. Zjišťovali obsah evakuačního zavazadla, jak se chovat při živelných pohromách a úniku nebezpečných látek. S tím souviselo i seznámení se s chemickými symboly. Také si osvěžili dopravní předpisy, značky. Ve volných chvílích vyplňovali pracovní listy. Po absolvování všech stanovišť na žáky ve třídách čekal test, který měl prověřit získané znalosti z předešlých přednášek a prezentací.

Pozadu nebyli ani žáci z 1. stupně. Ti zhlédli filmy o první pomoci, vyplňovali pracovní listy a prošli si některá stanoviště, např. dispečink, hasičský vůz a sanitku.

Celý projekt byl vyhodnocen a výsledky oznámeny ve školním rozhlase. Žáci se dozvěděli, jak uspěli v testu. Poté byla vyhlášena i nejúspěšnější skupina, na kterou čeká perfektní odměna – exkurze na krajském operačním středisku, kde děti uvidí, jak funguje tísňová linka v reálu, a na centrální požární stanici. Poděkování patří panu Davidu Plívovi z městské policie Letohrad, pánům Jiřímu Šlezingerovi a Jiřímu Čadovi z hasičského sboru Česká Třebová a v neposlední řadě záchranné službě Žamberk pod vedením paní Ireny Sedláčkové za úžasné zážitky, informace a za nesmírně vstřícný přístup, který pomohl k výborné realizaci našeho projektu.

Tomáš Pačínek

Naposledy změněno sobota, 28 květen 2016 00:37