Pohádkový les

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 se mohli předškoláci a předškolačky, ale i mladší školkovské děti jít podívat do pohádkového lesa, který se konal v areálu mateřské školky v Letohradě U Dvora.

Děti se tam bavily se svými oblíbenými pohádkovými postavami (například Želvy Ninja, Kocour v botách a nebo Shrek). Byly pro ně připraveny různé typy zábavných činností, při kterých museli zapojit mysl i sílu. Jako třeba bowling, ve kterém byl cíl srazit všechny kuželky míčem. Dále si vyzkoušeli pexeso a také slalom. Za tyto disciplíny a mnoho dalších získávaly po splnění razítko. Na konci je čekala sladká odměna ve formě zmrzliny, kterou zprostředkovala firma Zmrzlinový bar a občerstvení Choceň. Akci připravily osmé třídy a paní učitelky V. Koubová, M. Vévodová. Celé odpoledne bylo částí projektu „Pomáháme mladším“, který má pomoct dětem, jež se chystají do základní školy rozkoukat se v nové škole. To vše mají za úkol jejích starší spolužáci v osmých a devátých třídách.
Doufáme, že se všem účastníkům pohádkový les líbil a děkujeme za všechny pozitivní ohlasy.

Tomáš Schön (8. A)