Den otevřených dveří

Dne 21. března se od 15:30 h do 17:00 h konal v naší základní škole Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a šesťáky. Děti si se svými rodiči mohly volně projít celou školu a prohlédnout si její prostory, a to jak U Dvora, tak na Orlici.

V jednotlivých učebnách pro ně byly připraveny různé aktivity, ladící s jejich zaměřením (v počítačové učebně si děti mohly na jednoduchých výukových programech vyzkoušet práci s počítači, v jiné učebně zas složit puzzle na interaktivní tabuli a např. v učebně hudební výchovy si mohly zahrát na různé nástroje). Tomu všemu přihlíželi dobrovolníci z řad žáků osmých tříd, kteří návštěvníky navigovali po škole a pomáhali se plněním rozmanitých úkolů. I když zde sloužili „pouze“ jako personál, akci si sami velmi užili a získali spoustu cenných zkušeností. Navíc byli přítomni i učitelé, jež celou dobu ochotně odpovídali na dotazy rodičů a občas i samotných dětí. Akce tak sloužila i jako informační zdroj pro zájemce o zápis svých ratolestí na naši školu. Všichni zúčastnění si ze Dne otevřených dveří odnesli spoustu důležitých údajů a navíc strávili příjemné odpoledne se svojí rodinou v sympatických prostorách jedné či druhé z budov naší školy.
Akci a její hladký průběh chválí i samotné vedení školy, které se již nemůže dočkat příštího ročníku a těší se na všechny prvňáčky a šesťáky, jež se rozhodli nastoupit právě k nám.

Daniel Vágner