Nový kroužek pro žáky ZŠ U Dvora

13. února se konala první schůzka nově vzniklého kroužku Robotika a programování, který si pro žáky osmých tříd připravila ZŠ U Dvora s podporou firmy OEZ.
Zájemci se za vedení odborného a zkušeného dozoru naučí např. základy programování, vytváření jednoduchých her nebo stavbu základních robotů. Cílí přitom hlavně na kreativitu a logické myšlení samotných žáků, přičemž se oba jmenované aspekty snaží rozvíjet a velebit. Ať už jde o psaní kódu, vytváření robotů nebo jejich ovládání, čeká je mimo teorie hlavně praktická část. Té je také věnována většina času.

Ke konstrukci je využívána především stavebnice Lego Mindstorm, určená přesně k těmto účelům. Nabízí dostatečně jednoduché prostředí pro úplné začátečníky, ale i spoustu pokročilých možností, např. různé senzory, složité pokyny atd. Místo klasického textového programování se využívá programování vizuální, které programátory nezahltí spoustou kódu nutných k naučení, ale nechá je volně pracovat s jednoduchými „blocky“, ve kterých je kód již vepsán. Žáci tak mají více prostoru pro seznámení se s funkcemi jednotlivých pokynů bez nutnosti zbytečně si pamatovat desítky příkazů.
Kroužek je skvělou možností pro všechny mladé milovníky robotů (ať už zkušené, nebo úplné nováčky), programování a techniky.

Daniel Vágner (8. A)