Tutorské čtení

Co že to tutorské čtení je? Tento projekt nám přinesla minulý rok naše paní učitelka češtiny. Podle názvu jste mohli vytušit, že to bude asi něco o čtení. A taky, že je. Starší čtou s mladšími a navzájem si pomáhají a plní různé úkoly.

Knížku většinou přinášejí mladší. Potom z ní čteme dvacet minut až půl hodiny a pak pracujeme na splnění úkolu. Ten zadávají paní učitelky, které se na něm domluví. Tohoto čtení se účastní čtyři třídy naší školy. Dvě třídy prvního stupně a s nimi dvě třídy druhého stupně. Je to 8. A se 3. C. Ti už spolu čtou druhým rokem. V tomto školním roce se k nim přidala i 9. B se 3. A. Všichni se podílejí na tomto „projektu“ poslední čtvrtek v měsíci. A k čemu to slouží? Starší pomáhají mladším. Mladší se stále zdokonalují ve čtení a hlavně se poznáváme navzájem. Doufám, že v tom budeme pokračovat i příští rok. Mohlo by se do toho zapojit i více tříd.

Nikola Marková (8. A)