Školní vysílání s osmou třídou

Každý rok si žáci osmé třídy na následující týden připravují text, který píší ve dvojicích až trojicích. Vytvářejí ho tak, aby byl originální, zajímavý a samozřejmě i spisovný.

Vpisují do něho také akce, které školu čekají následující týden. Ale pokud žádné takové nejsou, musí si vymyslet nějakou vsuvku (např. co je ten den k obědu, nebo kdo má svátek). Svůj výtvor hlásí z ředitelny každý pátek.

Vysílat ve školním rozhlase je podle mě velice pozitivní zkušenost. Byl to naprosto neobyčejný zážitek, jelikož jsem si zkusil vlastně mluvit před celou školou. Navíc jsem se naučil mluvit pomalu, zřetelně a nahlas. Za mne je to věc, kterou by si měl vyzkoušet každý žák. A myslím, že vytvářet články už nebude taková zábava jako vytvářet rozhlas se svými kamarády.

Poslední vysílání 8. A se událo 31. ledna a tím toto břemeno přenechali 8. B. Žáci 8. A však začínají psát články na internetové stránky školy a do Letohradského zpravodaje.

Filip Rybka (8. A)