Žákovský parlament plný novinek

Parlament na naší škole má dlouholetou tradici, funguje již třináctým rokem a letos doznal několika změn, o kterých bych vás ráda informovala.

Tou, z mého pohledu nejpodstatnější, byl adaptační pobyt parlamenťáků. Uskutečnil se vůbec poprvé, a to 25. a 26. 9. na Orlické chatě v Bartošovicích v Orlických horách. Necelé dva dny se 24 žáků (zástupci ze 4. až 9. tříd) a dva vyučující pod vedením zkušených lektorů snažili formou her a společných aktivit se navzájem poznat, společně řešit situace, rozdělit si role a činnosti související s žákovským parlamentem. Odborně nás vedli Petr Bureš a Marcel Gabriel z CEDU (Centra pro demokratické myšlení).

Společný pobyt jsme zakončili předáním „koordinátorského žezla“. Vedení parlamentu měla doposud na starosti Hana Hanáková. Nyní tato funkce připadla mně. Moc jí tímto děkuji za rady, podněty a postřehy, které za ty roky získala. Žáci své členství v parlamentu stvrdili podpisem jmenovacích dekretů. A pak už přišlo na řadu závěrečné hodnocení společně prožitých dnů. Všichni se shodli: těší se na vzájemnou spolupráci, plánování akcí a aktivit a adapťák byl pro ně přínosem.

Poslední informací, která s činností parlamentu souvisí a kterou přiblížím, je registrace v síti Škol pro demokracii. Co to znamená? Kromě toho, že se náš žákovský parlament zobrazí na mapce škol s parlamentem, můžeme s nimi pak navázat kontakt a spolupracovat, získáváme nápady na možné aktivity a akce, které mohou směřovat ke zlepšení nejen prostředí školy, ale třeba i obce. Dále díky této registraci obdržíme podněty, které podporují rozvoj a fungování parlamentu.

Společně se členy žákovského parlamentu doufám, že se naše nadšení a chuť aktivně se zapojovat do dění školy promění ve skutečné činy a sami žáci vás budou informovat, jak se nám to společně daří.

                                                                                  Monika Čadová, koordinátor žákovského parlamentu