Vstříc novému školnímu roku…

První školní den začal jinak pro prvňáky a jinak pro nás deváťáky, ale vlastně jinak i pro všechny ostatní.

Školní rok nám totiž nezačal klasicky 1. září, ale až 4. 9. Druháci až osmáci se odebrali do svých tříd, zde se seznámili s novým rozvrhem stejně jako předešlé roky.

Pro prvňáčky to však byl významný den. Stali se žáky naší školy. Paní učitelku třídní již znali z červnových setkávání ve třídě a nás si možná také někteří pamatovali z loňského roku, kdy jsme pomáhali při zápisu do 1. tříd, nebo je s rodiči provázeli po škole v rámci Dne otevřených dveří. Pro letošek jsme se stali jejich patrony.

 V osm hodin ráno před školou stáli se svými rodiči, kde je vřelými slovy přivítali paní ředitelka a zástupce starosty pan Chalupník. My, deváťáci, jsme si pro ně připravili drobné dárky. Každý dostal vlastnoručně vyrobenou záložku do knížky a odznáček s logem školy.

 Patroni z 9. A odvedli nové žáčky do 1. A třídy a děti z 1. B se svými patrony odešly k autobusu, který prvňáčky odvezl do školy na Orlici. Deváťáci se pak rozešli do svých tříd, kde začal jejich poslední školní rok na této škole. Všem školou povinným přejeme, aby to byl pro nás rok úspěšný, pestrý, jen ne nudný.

Anna Foglová, Anežka Krejsová, 9. B

Naposledy změněno čtvrtek, 05 říjen 2017 09:02