Přírodovědný klokan na ZŠ U Dvora

Dne 11. 10. 2023 na ZŠ U Dvora poprvé proběhl Přírodovědný klokan. Do soutěže, která se konala v celém Pardubickém kraji, se zapojili žáci 8. a 9. tříd.

Na rozdíl od Matematického klokana zde na školáky čekaly přírodopisné a zeměpisné otázky. Maximální časový limit na zodpovězení dvaceti čtyř otázek byl čtyřicet minut. Otázky byly bodovány podle obtížnosti po třech až pěti bodech. Za každou špatnou odpověď se jeden bod odečítal.

            A jak to dopadlo? Prvním místo obsadil Matouš Vosecký s 82 body. V okresním kole obsadil 10. příčku a v krajském kole se umístil na 13. -17. místě. Druhá skončila Juliana Andrášová s 78 body a na třetí příčce se umístil Ondřej Dušek se 68 body. Nejrychleji vyplněný test měl však Matěj Šindelář, stihl to za 19 minut, ale v tabulce se na předních pozicích neumístil. Rychlé vyplňování bylo sice pro spoustu žáků lákavé, ale úspěchu se nedočkalo.

            Soutěž sloužila k porovnání biologických a zeměpisných znalostí žáků mezi školami v Pardubickém kraji a naši žáci se rozhodně neztratil. Již zmiňovaný Matouš Vosecký obsadil v okresním kole 10. příčku a v krajském kole se umístil na 13. -17. místě. K takovému úspěch našemu spolužákovi gratulujeme.

Arnošt Havelka, Barbora Mihulková, Jan Kubový, Martin Zajíc, 8. A