DEN SLUNCE

19. 5. proběhl na ZŠ U Dvora Den Slunce. Jedná se o projekt zaměřený na složení Slunce a využití jeho energie. Dalším cílem je naučit se vzájemné spolupráci. Spojily se tedy dvě třídy, jedna z prvního a druhá z druhého stupně, které spolu prováděly různé pokusy, či pohybové a výtvarné aktivity.  

Žáci se sešli v osm hodin ráno a místo učení a písemek hráli hry a vyráběli věci s tématem Země a Slunce. Deváté třídy s prvňáčky vyrazily na Orlici a užily si venkovní hry, zatímco sedmé třídy se zabavily s třetím ročníkem malováním krajiny v dešti na velkou čtvrtku pomocí pastelů. Následně si zkoušely různé experimenty. Šesťáci spolupracovali se čtvrťáky a šli na Ostrov, kde si povídali o energii a zkusili si vyrobit malý model elektrárny. I když byly páté ročníky spolu, skřítci z listí se jim moc povedli.

Naše třída 8. A strávila Den Slunce s druháky. Sešli jsme se ráno v osm hodin v naší třídě a rozdělili se do skupin. Poté jsme si pověděli nějaké zajímavosti o Slunci a ukázali si na počítači, jak se točí Země kolem Slunce. Následně se každá skupinka naučila kousek básničky a pak jsme se rozdělili na starší a mladší žáky. Mladší dělali přesýpací hodiny s návodem a starší se pokusili vyrobit vodní hodiny bez návodu. Další aktivitou ve dvojicích bylo kreslení fází života do hodin.

Byl to nádherný den. Žáci si ho velmi užili, nebo alespoň ocenili jinou formu učení. Účel akce, naučit se spolupracovat, byl, myslím, splněn. Už se těšíme na příští rok. Minulý rok proběhl Den Země, tento Den Slunce. Co vymyslí vyučující příště?

                                                    Laura Šustková, Tomáš Brožek a Štěpán Špaček 8.A