Preventivní program v 8. A

Dne 17. 4. 2023 od devíti do dvanácti hodin jsme se zúčastnili preventivního programu. Tématem bylo přátelství a láska. Celým programem nás provázel velmi milý pán, který se nám představil jako Petr Kadlec.

Na začátku nám řekl o třech základních pilířích přátelství - naslouchání, odezvě a shrnutí. Vysvětlil nám pravidlo 5:1 – pět pochval ku jedné negativní vlastnosti, jež jsme si potom vyzkoušeli se svými spolužáky. Také jsme zjistili, jaké jsou jazyky lásky. Znáte je? Jedná se o pochvalu, dárky, fyzický kontakt, pozornost a praktickou pomoc. Poradil nám také, jak si zachovat dobré přátelství a vztah.

Protože měl průvodce programu nový fotoaparát, nabídl nám vyfotit se se svým kamarádem o přestávce na školní chodbě. Den jsme si moc užili, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a těšíme se na další preventivní program.

Matouš Vinkler, Štěpán Vinkler, Jan Marek, Nelly Kosková, Anna Urbanová, Vojtěch Sibera (8. A)