Testování profesních předpokladů

Jako děti jste určitě někdy přemýšleli nad tím, co budete chtít dělat, až vyrostete. Jaké si zvolíte povolání. My, žáci osmých tříd, jsme měli možnost zjistit pomocí testování COMDI, na jaká povolání bychom se mohli připravovat po základní škole.

Tato akce se konala 23. února ve školní počítačovce. Každý z nás dostal přihlašovací heslo k testování. Test byl rozdělen do několika částí. Ta nejdelší nás čekala hned na začátku. Bylo zde velké množství otázek na profese, kterým bychom se chtěli, nebo nechtěli v budoucnu věnovat. V dalších částech jsme se setkali s úkoly z češtiny, matematiky a prověřováním všeobecných znalostí. Čekala nás ale i cvičení na čas a postřeh, kdy jsme museli klikat na terč, který se pohyboval po obrazovce, nebo na logické myšlení a prostorovou představivost. V další oblasti jsme odkrývali naše vlastnosti.

Bylo to velmi náročné, testování trvalo skoro tři vyučovací hodiny. Mohli jsme si sice dělat krátké přestávky, ale stejně si většina po skončení přála odpočinout, nebo jít domů. Nás ale čekala ještě matematika.

O pár dní později přišly výsledky v podobě grafů. Někomu to pomohlo a už ví, o jaké střední škole může uvažovat, popřípadě kam své vzdělání dál směřovat. Jsme rádi, že jsme dostali tuto možnost, neboť se nám pootevřely dveře do naší budoucnosti.

                                   Vanda Řeháková, Michaela Motyčková, Zuzana Tomková, 8. A