Osmičky vyrazily do Brna

Dne 27. 4. jsme my, osmé třídy, odjely do Brna. Navštívili jsme technické muzeum a představení Český středověk v divadle Polárka.

Sraz jsme měli v 7:00 před kulturním domem a v 7:15 pro nás přijel autobus. V 9:15 jsme dorazili do Brna s paní Monikou Čadovou, Evou Hanzlíčkovou a panem Romanem Nožkou.

V 9:30 nám začalo představení Český středověk v divadle Polárka. Ve hře byly ztvárněny české dějiny, především období Přemyslovců, zábavnou formou. Všichni se moc bavili, zejména rappující Bořivoj.

Po představení jeli jsme do Technického muzea v Brně. Viděli jsme přístroje z let minulých i nedávných, sami jsme si mohli zvolit, které expozici se budeme věnovat. V 13:30 jsme měli program v herně. Tady jsme si mohli vyzkoušet různé fyzikální pokusy v praxi. Také jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí jak z informačních cedulí, tak jsme se mohli zeptat průvodců.

Autobus byl v 14:30 nachystán a odjížděli jsme domů.

Zeptala jsem se několika spolužáků, jak se jim akce líbily či nelíbily a zde si můžete přečíst jejich reakce.

Divadlo se mi moc líbilo, ale technické muzeum bylo moc zdlouhavé.

Veronika Tauchmanová, 8. A.

Divadlo bylo velmi vtipné a technické muzeum bylo poučné.

Marek Bezstarosti, 8. A

Divadlo se mi líbilo, bylo vtipné. Zuzana Chmelíčková, 8. B

V technickém muzeu byl velký výběr expozic, nejvíce mě zaujala expozice s výpočetní technikou.                                        Štěpán Zamazal 8. B    

                                                                                 Petra Moravcová, 8. A