Bílá pastelka

Ve středu 13. 10. se na Základní škole U Dvora uskutečnil další ročník akce Bílá pastelka. Prodejem pastelek putují získané finanční prostředky na výukové projekty a programy pro nevidomé a slabozraké

Bílá pastelka je každoroční celostátní sbírka, pořádána už od roku 2000 u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole. Koná se ve více než dvou stech městech a obcích na území celé České republiky a my se do něho opět zapojili. Letošní ročník se konal od 11. 10. do 13. 10. 

Na naší škole prodej pastelek zajišťovali dobrovolníci z řad deváťáků. Dvě dvojice z 9. A nabízely propagační materiály a pastelky v budově U Dvora, jedna dvojice z 9. B se vydala do tříd na Orlici. Pastelku všech možných barev si mohl zakoupit každý. Cena jedné byla 30 Kč. Kdo chtěl, mohl samozřejmě přispět i větší finanční částkou. Dohromady se jich podařilo prodat 164. 

V minulém ročníku sbírky, který byl bohužel zasažen koronavirovou pandemií, se podařilo získat celkem 1 110 109 Kč. Finální částku vybranou v letošním roce ještě neznáme, ale přejeme si, aby byla vyšší a pomohla mnoha lidem, kteří to potřebují. 

Vojtěch Řehák, Daniel Novotný, Lucie Křivohlávková, Adriana Hofmanová, Karolína Hulinská, Evelína Halová 8. B