Škola slaví kulatiny

Letos uplynu 40 let od založení základní školy U Dvora. Tato událost se stala příležitostí pro všechny, kteří si chtěli prohlédnout naši školu a slavit s námi. 

   

Dne 2. října od 9 hodin do 16 hodin probíhal Den otevřených dveří. Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti starosty města Petra Fialy, který pronesl krátký proslov a popřál škole spokojené žáky i učitele. Přivítali jsme také bývalé ředitele, učitele a žáky, kteří chtěli vidět, co je u nás nového, a zavzpomínat si na svá školní léta. Naši žáci naší si připravili krátké, ale milé pěvecké vystoupení, a zpestřili tak začátek zahajovací části programu.

A na co jste se mohli těšit? Při vstupu všichni návštěvníci obdrželi perníček upečený žáky 7. tříd. Byli obdarování interaktivním informačním letáčkem o historii školy s hrou a reflexním páskem na ruku. Mohli jste si prohlédnout celou školu i se zahradou. V učebně fyziky probíhaly různé chemické nebo fyzikální pokusy. Třída 5. B se proměnila v tvořivou dílnu. V učebně angličtiny čekalo na návštěvníky drobné občerstvení a mnoho jazykových her. V počítačové učebně se promítaly úspěšné školní akademie a mnoho dalšího.

Po celé škole byly rozmístěny velkoformátové fotografie našich bývalých žáků a i učitelů. Kdo chtěl, mohl odpovědět na různé anketní otázky, které byly nalepeny na dveřích tříd, např. nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně, nejlepší školní zážitek nebo nejhezčí školní výlet. 

Zajímavostí byl Strom přání umístěný na hlavní chodbě, kde mohl každý návštěvník naší škole popřát něco pěkného. Jeho větve se na konci slavnostního dne obalily pestrobarevnými přáníčky, kresbami a vzkazy. Pro nás je nejen výraznou výzdobou hlavní chodby, ale i připomenutím příjemně prožitého sobotního dne. Doufáme, že i ostatní návštěvníci si tento den u nás užili.

Vojtěch Řehák, Daniel Novotný, Lucie Křivohlávková, Adriana Hofmanová, Karolína Hulinská, Evelína Halová 8. B