Adopce na dálku

V loňském školním roce na naší škole proběhl projekt Letem světem, který byl zaměřen na dětskou práci a důležitost vzdělání. Během projektu se podařilo nashromáždit přes 17 000 Kč, které byly použity na adopci na dálku.

V tomto školním roce se naše škola stala adoptivním rodičem guinejského chlapce Mohameda Lamine Silly. Mohamed si ve škole vede velmi dobře, patří k nejlepším ze třídy. Obdrželi jsme jeho pololetní vysvědčení spolu s obrázky a ukázkami jeho práce ve škole. Zájemci si vše mohou prohlédnout na nástěnce umístěné na hlavní chodbě školy.

Bohužel došlo k tomu, že po 10ti letech činnost agentura Pro-contact, která nám adopci na dálku zajišťuje, s programem adopce dětí na dálku končí. Z tohoto důvodu budou děti ve škole na jaře vybírat nového adoptivního kamaráda, kterému z peněz vybraných během projetu Letem světem, zaplatíme školní docházku na příští školní rok.

                          Mohamed                       Mohamed s dary                                                         Veronika Koubová

Naposledy změněno úterý, 18 duben 2017 12:16