Bílá pastelka

Ve středu 12. října 2016 proběhl u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole již 17. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podporuje speciální služby pro těžce zrakově postižené poskytované v celé České republice.

Naše škola se do této akce zapojuje již několik let. Důvodem byla spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem pro děti se zrakovým postižením v Moravské Třebové. Na naši školu v minulosti chodili tři slabozrací žáci a potřebovali pomůcky pro výuku, které nám centrum poskytlo. Každý rok do tříd naší školy a do ulic vyrazí šest žáků z devátých tříd, kteří se prodejem pastelky za 20 Kč snaží pomoci nevidomým. Značná část prostředků takto získaných se použije na služby spojené s návratem lidí oslepených v dospělosti zpět do běžného života (nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výuka Braillova písma, zvládání práce v domácnosti a další).

Každý rok jsou vyhlášeny nejlepší krajské dvojice dobrovolných prodejců bílé pastelky. Děvčata z naší školy – Michaela Uhlířová, Karolína Šulcová a Dana Bednářová – získala prodejem pastelek 6600 Kč a umístila se v rámci celé České republiky na vynikajícím 2. místě. Dívky byly pozvány dne 11. listopadu do Rezidence primátora hl. m. Prahy, kde si převzaly poděkování nejlepším.

Celkem naše škola přispěla částkou 10 209 Kč. Žákyním devátých tříd moc děkujeme za pomoc a úsilí, které vynaložily při této dobrovolné akci. A dík patří samozřejmě také těm, kteří v rámci sbírky Bílá pastelka přispěli.

Hana Hanáková

Naposledy změněno čtvrtek, 15 prosinec 2016 18:14