Adaptační kurzy 6. tříd

Vždy na začátku září probíhají na naší škole v 6. třídách adaptační kurzy.

Během adaptačních kurzů dochází ke stmelování nově vzniklých tříd, žáci se při nich učí spolu komunikovat a spolupracovat.

A jak hodnotí průběh adaptačních kurzů jejich účastníci?

6. A

PONDĚLÍ 12. 9.

V pondělí jsme přijeli do školy a ve škole jsme sepisovali, na co se těšíme a na co ne. Potom jsme jeli autobusem do Dolní Čermné. Tam jsme do večera hráli různé hry, přijela k nám i PPP a byli jsme v bazénu. Večer jsme kreslili své vysněné domovy.

ÚTERÝ 13. 9.

V úterý jsme hráli desetiboj a ten nás zaujal nejvíce. Po obědě jsme hráli bankovní loupež. Pak jsme cvrnkali pingpongový míček do lesa. V lese byla provazová pavučina, kterou jsme prolézali. Cestou zpátky jsme plnili různé úkoly. Večer jsme hráli hry, nejvíce nás bavili čokoláda a aktivity. V noci bylo překvápko – noční hra. Bylo to super!

STŘEDA 14. 9.

Ve středu jsme pouštěli vajíčko z okna. Nejdříve jsme mu ale sestavovali padák. Potom jsme vyráběli vory a pouštěli je přes bazén. Půlka z nás se už těšila domů a druhá půlka chtěla zůstat. Naposledy jsme byli na obědě a potom jeli domů.

Moc jsme si to užili a chtěli bychom tam jet ještě jednou.

Jana Haufová, Natálie Pilátová, Denisa Repiská, 6. A

6. B

Naše třída 6. B se 7. – 9. 9. vydala na adaptační pobyt do Dolní Čermé, abychom se lépe poznali. Hráli jsme různé hry a soutěže, ale nejvíce se nám líbilo v bazénu. Všem spolužákům se adaptační pobyt líbil a věříme, že by jeli znovu.

František Marek, Marie Marková, Šárka Kinscherová, 6. B