Přírodovědný klokan na ZŠ U Dvora

Dne 11. 10. 2023 na ZŠ U Dvora poprvé proběhl Přírodovědný klokan. Do soutěže, která se konala v celém Pardubickém kraji, se zapojili žáci 8. a 9. tříd.

Německé divadlo

Do pardubického Divadla 29 se 5. 10. vydalo z naší školy šedesát žáků z 8. a 9. ročníků na představení Dornröschen.

Vydařené Běháme pro ZŠ U Dvora

7. 9. 2023 se na Václavském náměstí v Letohradě konala již tradičně akce Běháme pro.... Program započal v 15 hodin, ale samotný běh byl odstartován pět minut po 16. hodině. A pro koho, že se běhalo? Letos putovat výtěžek na naši školu, ZŠ U Dvora.

První školní den

Do školy se zpravidla nespěchá. První školní den to ale bývá jinak. Většina z nás se snaží být ve třídě mezi prvními, aby si zabrala nejlepší místa. Tak to se dělo i letos 4. září.

DEN SLUNCE

19. 5. proběhl na ZŠ U Dvora Den Slunce. Jedná se o projekt zaměřený na složení Slunce a využití jeho energie. Dalším cílem je naučit se vzájemné spolupráci. Spojily se tedy dvě třídy, jedna z prvního a druhá z druhého stupně, které spolu prováděly různé pokusy, či pohybové a výtvarné aktivity.  

BĚH JANA AMOSE KOMENSKÉHO

15. 5. se vybrané dívky druhého stupně ZŠ U Dvora zúčastnily akce zvané Běh J. A. Komenského. Tento závod pořádala tradičně ZŠ Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí.

Týden barev

Ve dnech 24. – 28. 4. 2023 se v naší škole ZŠ U Dvora konal barevný týden. Žáci i učitelé z celé školy se každý den oblékli do určité barvy, na které se dohodly děti z parlamentu.

Malá kopaná

Ve středu 12. 4. 2023 pořádala naše škola ZŠ U Dvora okrskové kolo v malé kopané na fotbalovém hřišti v Letohradě. Tohoto kola se zúčastnily naše škola, Letohradské soukromé gymnázium a ZŠ Komenského.

Preventivní program v 8. A

Dne 17. 4. 2023 od devíti do dvanácti hodin jsme se zúčastnili preventivního programu. Tématem bylo přátelství a láska. Celým programem nás provázel velmi milý pán, který se nám představil jako Petr Kadlec.

Zájezd do Velké Británie

18. 3. 2023 se to u Kulturního domu v Letohradě žáky Základní školy U Dvora jenom hemžilo. A víte proč? V 11:00 si pro ně přijel autobus a vyrazili směr Velká Británie.