Poslední školní den roku 2021

22. prosinec se na naší škole nesl ve vánočním duchu. Ve třídách probíhala výuka maximálně dvě vyučovací hodiny. Žáci se těšili na třídnické besídky.

Bílá pastelka

Ve středu 13. 10. se na Základní škole U Dvora uskutečnil další ročník akce Bílá pastelka. Prodejem pastelek putují získané finanční prostředky na výukové projekty a programy pro nevidomé a slabozraké

Škola slaví kulatiny

Letos uplynu 40 let od založení základní školy U Dvora. Tato událost se stala příležitostí pro všechny, kteří si chtěli prohlédnout naši školu a slavit s námi. 

   

Výtvarná soutěž

Záložka do knihy spojuje školy 2021 je tvůrčí projekt, který zaštiťuje Centrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Letošní téma neslo název ,,Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní“.

Třídnický den 8. B

Projekt Třídnický den na naší škole. Třída 8. B vyrazila pěšky do Vápenek.

Běh pro jižní Moravu

Již 12. ročník Běhu se uskutečnil 9. 9. na Václavském náměstí v Letohradě. Akce byla dobrovolná a aktivně se zapojit mohli lidé všech věkových kategori, mnoho z nich tuto akci podpořilo finančním příspěvkem.

Jak mi do života vstoupila Karanténa

Milé budoucí generace, budu vám dnes vyprávět jeden neuvěřitelný příběh o roku 2020, kterému bych zřejmě nevěřila ani já, kdybych ho sama nezažila.
Bylo slunečné dopoledne 10. března a já ležela doma, nemocná. S kašlem a zánětem středního ucha jsem se snažila co nejdéle spát. S domněnkou, že se rychleji uzdravím. Neboť mě zanedlouho čekaly přijímací zkoušky na střední školu a doufala jsem, že se do školy vrátím co nejrychleji, abych alespoň něco ještě stihla zopakovat.

Dopis Prajwalovi

Třetím rokem je naše škola zapojena do projektu Adopce na dálku, který zaštiťuje Diecézní charita v Hradci Králové. Finančně podporujeme ve studiu indického chlapce Prajwala. Součástí tohoto projektu je i vzájemné dopisování v angličtině.

Návštěva chráněného bydlení

Ve středu 29. ledna navštívily děti z druhé třídy nový prostor chráněného bydlení Nad Bažantnicí. Cílem setkání bylo prožít a ukázat dětem část běžného dne hendikepovaných.