Absolventi ZŠ U Dvora

Historie školy / Naše minulost / Jak jsme začínali / Naše škola v datech

Své první žáky jsme přivítali v ZŠ U Dvora 1. 9. 1981. Současně byl zahájen provoz školní jídelny. Tehdy také došlo k převedení do té doby samostatných škol Orlice a Kunčice pod ředitelství ZŠ U Dvora.

Ředitelé

  1. Prvním ředitelem byl pan Ladislav Barnet
  2. V roce 1991 ho vystřídal pan Oldřich Holásek
  3. Od roku 1997 pak řídila školu paní Hana Kotlářová
  4. Od srpna 2014 je ředitelkou paní Hana Pavlíčková

Jak šel čas

Nejprve se učilo se ve třinácti třídách. Další tři třídy byly umístěny na Orlici a dvě na Kunčicích.

V letech 1999 – 2001 došlo k realizaci nástavby do současné podoby. Od následujícího školního roku se v těchto nových prostorách začalo vyučovat. Škola získala jednak novou kvalitní střechu, ale hlavně nové kmenové a odborné učebny a kabinety.

V roce 2006 bylo dobudováno školní hřiště s umělým povrchem a nová atletická dráha.

K 1. 9. 2007 byla uzavřena školní budova na Kunčicích a tamější dvě třídy byly přemístěny do hlavní budovy U Dvora.