středa, 15 květen 2019 12:30

Duben ve školní družině U Dvora

Začátkem měsíce jsme se ve školní družině připravili na příchod svátků jara – Velikonoc. Připomněli jsme si klasické české tradice spojené s Velikonocemi a vyrobili si dekorace související s těmito svátky. Naši žáci navštívili v městském muzeu výstavu velikonočních výrobků, kraslic a lidových krojů. Společnou akci jsme zakončili procházkou v zámeckém parku a přispěli malou částkou peněz na krmení papoušků.
Další družinovou akcí bylo „Sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti“, kde si děti vyzkoušely různorodé pohybové dovednosti.
Ekologickou výchovou jsme si připomněli Den Země.
Stihli jsme si zopakovat pravidla silničního provozu, ukázali jsme si dopravní značky a vysvětlili si správné chování na veřejných komunikacích při chůzi nebo při jízdě na kole.
Počasí nám přálo, a proto jsme chodili často ven. Poslední dubnový den jsme si užili opékání buřtů na školní zahradě a pálení papírových „Čarodějnic“.

S pozdravem

Kateřina Jakešová – ŠD U Dvora