pátek, 09 březen 2018 15:18

Únorové zprávy ze školní družiny na Orlici

Měsíc únor je za námi. Je to vůbec možné? Utekl tak rychle. A co se vlastně v nejkratším měsíci v roce ve školní družině odehrálo? Prvním významným momentem bylo bezesporu vysvědčení. Ne že by ho děti dostaly od svých vychovatelek ve školní družině. Samozřejmě ho dostalo každé dítě od své paní učitelky. Radost dětí z obdržených vysvědčení se projevila i ve školní družině tím, že se svým vysvědčením patřičně chlubily. Děti počítaly, kolik vysvědčení ještě dostanou. Byly to vskutku zajímavé počty. Někdo tvrdil, že celkem získá ještě osm vysvědčení, jiný tvrdil, že celkem získá osmnáct vysvědčení. Já si myslím, že to bude mnohem víc. Všem dětem byly odměnou za půl roku píle ve škole pololetní prázdniny.
Pocítili jste to také? Že únor byl vskutku bílý a mrazivý? Toto počasí děti využily a postavily před naší školou pořádnou sněhuláčí rodinku. Mamka, taťka, synek a dcerka sněhulačka dětem zpříjemňovaly i brzké ranní příchody do školy. Silné mrazy zachovaly celou sněhuláčí rodinku úctyhodné dva týdny.
Počasí nedovolilo časté vycházky ven. Ani sněhu ke koulovačce nebo pekáčování na kopci za hasičárnou moc nepřibývalo. Kreativní činnosti si děti zpestřovaly různými stolními nebo konstruktivními hrami, kvízy, hádankami, rekordy ve stavění z kostek a Lega, soutěžemi v jazykolamech, skládaly puzzle a pracovaly s naším časopisem – Pastelka. Novou hrou pro všechny děti byla aktivita s názvem Marshmallow Challenge. Jednalo se o výzvu, kdy úkolem dětí ve skupině bylo postavit co nejvyšší konstrukci. K dispozici měly jako stavební materiál celkem dvacet špaget, jeden metr provázku, jeden metr lepicí pásky, jeden bonbon Marshmallow a celkem osmnáct minut na práci. Cílem úkolu bylo umístit bonbon co nejvýše do samostatně stojící konstrukce. Nejvyšší stavba, která po skončení času nespadla, měřila krásných 53 centimetrů. Děti ve školní družině na Orlici svým pokusem světový rekord nepřekonaly, ovšem své prvenství ve školní družině na Orlici získaly. Všechny děti byly za snahu při stavění, plánování a rozhodování odměněny.
Akcí školní družiny byl společný výlet do Městského muzea v Letohradu, kde se konala výstava „Křídla v průběhu času“. Expozice byla vybavena přehlídkou hmyzu, ptáků a modelů letadel. Na výstavě se děti dozvěděly např. informace o nejmenším ptáčku v České republice i v Evropě, a to o králíčkovi obecném. Celou návštěvou muzea nás provázela paní Bednářová, která k nám byla velice milá a vlídná. Také nám ukázala vrchní patro muzea, kde jsme si prohlédli expozice s názvem Sirkařství, Napoleonovy sáně a Historie města Letohrad. Sladkou tečkou za příjemným odpolednem byla ještě příjemnější společná návštěva cukrárny, kde děti nemyslely pouze na sebe, ale zakoupily nějakou tu sladkou pozornost i domů.

Adéla Schmiedová, vychovatelka školní družiny na Orlici