sobota, 07 říjen 2017 04:24

Nový školní rok ve školní družině

Nový školní rok ve školní družině

Nový školní rok ve školní družině

Otevřeno máme pět oddělení: tři na ZŠ U Dvora a dvě na Orlici.

I. odd. - Kateřina Jakešová ve třídě 1. A
II. odd. - Hana Hrdinová ve ŠD
III. odd. - Markéta Klubertová ve třídě 2. C
IV. a V. oddělení jsou na Orlici. Vychovatelkami tam jsou Stanislava Stejskalová a Adéla Schmiedová.

Děti se do jednotlivých oddělení rozdělují po obědě a zůstávají společně do 15:00 hodin. Poté se scházejí v prostorách školní družiny. Ta je letos otevřena do 16:00 hodin.

Tento školní rok budeme opět pracovat podle časopisu PASTELKA. Letos to je celoroční hra BUBLINKY – pastelkové svátky. Nabízíme dětem deset pastelkových svátků:
září: svátek her - hry venku i v místnosti
říjen: svátek trikilora - oslava barev
listopad: svátek pohlednic
prosinec: svátek knížky - (po)čteníčko
leden: svátek tance
únor: svátek řeči
březen: svátek věnovaný muzice
duben: svátek lidské ruky
květen: svátek stromů
červen: kulatý svátek - míčové hry.

První společnou akcí školní družiny bylo Běháme pro... Letos jsme pro charitní akci vybrali téměř 1.400,- Kč.

Přeji všem dětem i vychovatelkám klidný a spokojený školní rok.

Hana Hrdinová, vedoucí školní družiny