úterý, 09 květen 2023 08:55

Duben ve školní družině U Dvora

Duben se u nás ve školní družině nesl v duchu nejen Velikonoc, ale také jara a také čarodějnického reje v úplném závěru. Ale všechno popořadě.

Hned na začátku měsíce se všechna oddělení družiny U Dvora vydala na výpravu do nedalekého informačního centra na náměstí. Tam jsme si prošli krásnou velikonoční výstavu, pokochali se slaměnými ozdobami ve středu náměstí a nakonec celou, pro někoho náročnou, výpravu zakončili zaslouženou odměnou v cukrárně, do které se jako každý rok děti těšily úplně nejvíce. Štědří rodiče jim poskytli dostatečné finanční prostředky, aby si mohl každý zakoupit, co hrdlo ráčí, a všichni byli spokojeni.

Druhé nejhezčí svátky v roce se neúprosně přiblížily, a tak byly družinové přípravy v plném proudu. Barvila se vejce, omalovávaly velikonoční omalovánky nebo se tisklo na papír korkem. Po takové práci si zasloužil pár dní volna každý.

Po svátcích jsme se už pomalu začali chystat na Zahradní slavnost, která nás čeká na konci května. Děti si dávají na svých výrobcích zaležet, aby se poté prodalo co nejvíce věcí a mohla se pořídit nějaká další nová hračka nebo hra do družinky.

Také jsme se rozhodli vyzdobit vstup do naší školy U Dvora. Proto jste při cestě do ní mohli narazit na rozkvetlé tulipánky a motýly sedící v trávě přímo u školy.

Na konci měsíce nás čekal pořádný čarodějnický rej. Pro družinové děti byla připravena čarodějnická stezka s různými úkoly, při kterých se mohly naučit spoustu čarodějnických dovedností. Musely vyřešit náročné hádanky nebo pomoci s koupí nového koštěte, naučit se zaklínalo či oprášit dopravní značky. Náročné úkoly nakonec pomocí kouzel zvládli všichni bravurně, a tak na čaroděje a čarodějnice čekala sladká odměna.

Doufáme, že jste si všichni užili čarodějnické oslavy do sytosti a v příštím měsíci se dozvíte, jestli nám některé z dětí neodlétlo na koštěti a všichni jsme se zase vrátili do měsíce května.

Tak přeji hezké vkročení do nového měsíce

za Tým vychovatelek

Lucie Zytová