středa, 05 říjen 2022 07:20

Září ve školní družině

„Léto nám skončilo a škola nás volá,
usedni do lavic s úsměvem na tváři
a hlavně… zvesela!!!“

Školní rok jsme společně přivítali 1. září, kdy usedli do školních lavic noví prvňáčci, které jsme posléze uvítali i ve školní družině.

Během prvního týdne jsme nováčky seznámili s prostory naší školy a pomocí seznamovací hry pavučina jsme se navzájem poznali a navázali kamarádské vztahy. Děti jsme poučili o Vnitřním řádu školní družiny, o pravidlech bezpečnosti a slušného chování.

Jak je již v naší družině zvykem, první společnou akcí je „Běháme pro…“, které se účastníme každý rok spolu s odděleními U Dvora. Počasí nám bohužel nepřálo, ale i tak jsme České Švýcarsko, pro které byl výtěžek z běhu určen, podpořili naší přítomností, finančním příspěvkem a sportovním duchem.

Přestože nám první měsíc nepřinesl mnoho slunečných dnů, vždy, když vysvitlo sluníčko a oteplilo se, vyrazili jsme společně s dětmi nadšeně ven do přírody. Pěkné dny jsme trávili vycházkami po okolí, občas jsme se zatoulali i do lesa, kde jsme objevovali skryté cestičky. Neopomněli jsme ani naši zahradu, na níž jsme se vyřádili a hráli všechny míčové a pohybové hry, které děti tak milují.

Ve dnech, kdy se ochladilo a slunko se nám schovalo za mraky, jsme v sobě probudili uměleckého ducha a vyráběli záložky, jmenovky, papírové draky a jiné veselé obrázky. Chodbu školy jsme vyzdobili mini tablem, které reprezentuje děti z oddělení. Nemohli jsme opomenout ani naši třídu, kterou děti vyzdobily roztomilými ježky, jež si zamilovaly a kteří nám vnesli podzimní energii do naší třídy.

Po prázdninové přestávce jsme se opět vrátili k oblíbené tradiční aktivitě, se kterou děti vždy uzavírají svůj školní týden. Jedná se o projekt „Celé Česko čte dětem", který jsme odstartovali napínavou knihou s názvem Detektivové. Děti si během četby také mohly vyzkoušet detektivní znalosti pomocí otázek a vyplnit pracovní list. Všichni si to moc užili!

Za tým vychovatelek přejeme všem rodičům a dětem příjemný start do nového školního roku a pevné zdraví!

Stanislava Stejskalová, ŠD na Orlici