pondělí, 01 listopad 2021 09:03

Brontosaurus na Orlici

Školní družina na Orlici se zapojila do ekovýchovného programu hnutí Brontosaurus – Duhové střípky, jehož cílem je pomocí zážitkové pedagogiky přiblížit dětem téma ochrany přírody a její poznávání.

Celoroční program je rozdělen do čtyř částí. V každé z nich navštívíme jeden nebo více příbuzných ekosystémů. Čekají nás rozmanité úkoly, hry i tvoření.

V první části (říjen, listopad) navštívíme ekosystém lesa, v druhé (prosinec, leden) prozkoumáme ekosystém města a městských parků, ve třetí části (únor, březen) děti čeká ekosystém zahrady a v poslední (duben, květen) se vydáme k vodě do ekosystémů rybníka nebo řeky.

Společným motivačním prvkem celého programu je DUHA, která je také rozdělena na čtyři části. Z černobílé se tak stane duha barevná, neboť za splnění jednotlivých úkolů děti vybarví vždy jednu její část.

Duha je také jakýmsi mostem mezi dalšími družinami napříč Českou republikou, spojuje nás tak dohromady. Tedy alespoň pomyslně, například při prohlížení fotografií našich společných zážitků s Duhovými střípky.

Doufám, že si projekt společně s dětmi užijeme a odneseme si spoustu krásných zážitků a také vědomostí.

Jitka Oravec