úterý, 05 říjen 2021 08:45

Září ve školní družině

Dobrý den, opět Vás vítá tým vychovatelek ze školní družiny U Dvora a na Orlici.
Prázdniny nám utekly jako voda a je tu zase nový školní rok.
V září se dětmi zaplnily nejen školní lavice, ale také všechna naše družinová oddělení. Po prázdninách jsme se opět všichni rádi sešli a přivítali nové kamarády – prvňáčky.
Společně jsme se seznámili se všemi prostory školní družiny a se zázemím v jednotlivých odděleních. Povídali jsme si nejen o zážitcích z prázdnin, ale i o pravidlech slušného a bezpečného chování. Zopakovali jsme si společně vnitřní řád školní družiny a ujasnili si pravidla, která se budeme snažit dodržovat.
Hezké počasí nám umožnilo co nejvíce využívat školní dvůr ke hrám, hřiště s umělým povrchem ke sportovním aktivitám, stihli jsme malování křídami a další dětmi oblíbené aktivity. Ve třídách a na chodbách jsme si během měsíce stihli vyzdobit společné prostory a nástěnky podzimní tématikou.
Ve čtvrtek 9. 9. jsme se zúčastnili, jako každý rok, společné družinové akce „Běháme pro…“, kde jsme si protáhli svá ztuhlá těla. Tento rok se dobrovolný výtěžek věnoval na pomoc postiženým obcím na jižní Moravě. Akce byla úspěšná, běžela spousta dětí a všechny doběhly v pořádku.
Děti na Orlici si jedno odpoledne vyzkoušely lisování jablíček a mohly se na výrobě moštu samy podílet. Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu Miroslavu Chvostovi.
Poslední dny jsme se věnovali přípravě na oslavu 40. výročí působení naší školy. Děti pomohly s drobnými výrobky a výzdobou tříd.
Všem dětem i rodičům přejeme hezký a úspěšný školní rok.

S pozdravem za celý tým
Kateřina Jakešová