úterý, 29 červen 2021 17:24

Červen ve školní družině u Dvora

Poslední měsíc tohoto školního roku, který byl úplně jiný, máme za sebou. Téměř polovinu času strávily děti doma na distanční výuce. Náročné to bylo určitě pro všechny. Děti se ale na jaře vrátily do školy a ten poslední měsíc jsme si ve družině všichni užili.

Bylo krásné počasí, skoro každý den si děti hrály venku za školou různé hry, takže pohybu měly dost. Ve družině si malovaly, hrály si, vyráběly kytičky, sluníčka, přáníčka pro tatínky, létající balóny na prázdniny a zvířátka z papíru ve 3D Origami.

Zařádily si i na Den dětí, kdy proti sobě soutěžila všechna oddělení. Dostaly sladkou odměnu a pexeso. Také jsme všichni strávili jedno odpoledne ve SKIPI, chodili jsme po skupinkách na zmrzlinu a na závěr školního roku si děti na školní zahradě opekly buřtíky.

Přeji všem dětem krásné léto, dlouhé prázdniny a rodičům pohodovou dovolenou. Samozřejmě všem pevné a stálé zdraví.

Hana Hrdinová