středa, 05 květen 2021 18:00

Dubnové zprávy ze ŠD na Orlici

 

„Duben snědl vtipnou kaši,

ze zeleného rendlíku,

sněží, svítí, hřeje, prší

natotata ve mžiku.

Počasí nás nerozhází,

ve škole nám nic neschází.

A tak sněhu navzdory,

těšíme se do školy.“

Zkrátka, počasí je vrtkavé, neboli aprílové! Přesto nás sluníčko často lákalo ven, nejen na zahradu, ale i na procházky po okolí a do přírody, kde děti stavěly lesní domečky se zahrádkou, nakrmily zvířátka u krmelce a podnikly průzkum lesních cest. Dávali jsme pozor, abychom nevyplašili právě hnízdící ptáky a ostatní obyvatele lesa. Přitom jsme se učili poznávat ptáčky podle jejich zpěvu a z encyklopedie se dozvěděli i něco o jejich životě.

V dalším týdnu jsme oslavili DEN ZEMĚ a seznámili se s naší planetou. Co pro nás vlastně znamená? Co pro ni můžeme udělat a jak o ni pečovat, aby se na nás nezlobila?

Jelikož se sluníčko nesměje pořád, trávili jsme čas i ve svých třídách. Zde jsme se zaměřili na jarní výzdobu školy a nástěnek. Neopomněli jsme ani na náš projet „Celé Česko čte dětem“.

Poslední dubnová noc je čarodějná. Ani my jsme nezůstali pozadu a pomohli jsme čarodějnici Agátě se této filipojakubské noci zúčastnit. Plnili jsme úkoly, díky kterým jsme získali čarovné ingredience na Agátin elixír mládí.

Voňavé jaro je nádherný čas, a tak se rozběhněme ven a užijme si ho plnými doušky.

Krásné jarní dny plné sluníčka, pohody, zdraví a dobré nálady Vám přejí

vychovatelky ze ŠD Orlice

Stáňa Stejskalová a Jitka Oravec