pondělí, 10 srpen 2020 08:44

Informace k přihlášení dětí do školní družiny ZŠ U Dvora pro šk. rok 2020/2021

Informace k přihlášení dětí do školní družiny ZŠ U Dvora pro šk. rok 2020/2021

Zápis dětí do školní družiny Základní školy U Dvora bude letošní rok možné zapsat již v posledním srpnovém týdnu. Zatím jen pro žáky prvních a druhých tříd. Žákům třetích tříd rozdáme přihlášky do ŠD až 1. 9. 2020

Zápisní lístek bude k dispozici při zápisu ve ŠD. Poplatek můžete zaplatit na místě. Pokud zatím nebudete vědět časy zájmových kroužků, nevadí, dopíšeme časy postupně během září.

ŠD U Dvora

Čtvrtek 27. 8. 2020 od 8.00 do 12.00

Pondělí 31. 8. 2020 od 8.00 do 15.00

ŠD Orlice

Čtvrtek 27. 8. 2020 od 8.00 do 12.00

Pondělí 31. 8. 2020 od 8.00 do 15.00

Měsíční poplatek za ŠD je 100,- Kč. Lze zaplatit jednorázově 1000, -Kč v září, nebo 500,- Kč v září a 500,- Kč v únoru. Ranní pobyt ve ŠD je zpoplatněn částkou 50,- Kč za měsíc (500,- Kč za rok).