pondělí, 28 listopad 2016 07:07

Činnost školní družiny září až listopad

Školní rok nám rychle plyne a ani my jsme ve družině nezaháleli. Jako každý rok opět pracujeme s časopisem Pastelka, kde je pro nás každý měsíc připravena spousta úkolů.

Tento rok jsme rozšířili nabídku kroužků, takže se děti mohly přihlásit na angličtinu hrou (pro 1. a 2. třídy), flétničky, sportovní hry, výtvarného nebo dramatického kroužku.
Teplé září a říjen jsme jsme strávili venku na školní zahradě nebo i lese, kde děti nejraději vytvářely domečky v přírodnin.
Během podzimu jsme také stihli vydlabat halloweenskou dýni, která zdobila vchod do školy na Orlici.
S přicházející zimou jsme se přesunuli více dovnitř a zaměřili se na tvoření výrobků na vánoční trh, který probíhá vždy tradičně při rozsvědcení vánočního stomu na letohradském náměstí.
Vánoce se kvapem blíží a nás čeká vymýšlení programu na vánoční besídku, na kterou se všichni moc těšíme.