Český jazyk

Po rozkliknutí se Vám objeví shrnutí učiva v době samostudia, co všechno byste měli mít zvládnuté.

Mluvnice: rozbor složitých souvětí

Literatura: 60. - 70. léta 20. století

                  čeští současní textaři a písničkáři

Sloh: fejeton

         úvaha