Němčina Čadová do 31. 5.

Práce se zobrazí po rozkliknutí nadpisu

Práce do 31. 5. 2020

  • Procvičíme si řadové číslovky z minulého týdne: učebnice strana 39/ cvičení 1AB do školního sešitu.
  • Učebnice strana 39/ cvičení 9B do školního sešitu.
  • Pro lepší zapamatování školních předmětů využijte tento odkaz: https://quizlet.com/69135503/flashcards
  • V pracovním sešitě vypracujte na straně 41/ cvičení 12.
    • Pokud by kdokoli potřeboval, možno napsat na mail nebo na Teams, zde je přístupový kód do skupiny: 9.AB
      5szzu69

Děkuji