Dějepis do 17. 5.

Téma týdne: Československo 1945 – 1948

Učebnice str. 120 – 125
Klíčové pojmy: Košický vládní program, odsun Němců, dekrety prezidenta republiky, volby 1946
Doporučuji film Habermannův mlýn (režisér Juraj Herz) o vztazích mezi Čechy a Němci za války a těsně po ní.