Dějepis do 12. 4.

Národní obrození

Milí osmáci, pro tento týden jen lehké téma: Národní obrození. Přečtěte si v učebnici strany 82 – 85 a zapamatujte si osobnosti, které jsou s tímto obdobím spojeny. Ať už jde o politiky nebo národní obrozence. Nezapomeňte na zajímavosti v „barevných pruzích“.
Napište mi, co si myslíte, že byla podle puristů „podnosnice libočudná“.
A ještě pár odkazů na videa:
Národní obrození, Národní obrození-literatura
Josef Dobrovský (pozor, je to trochu ujeté)