Český jazyk

Po rozkliknutí se Vám objeví souhrn učiva za období samostudia, co všechno byste měli umět a mít zvládnuté.

Mluvnice: významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy

                čárka ve větě jednoduché

                nauka o významech slov - antonyma, homonyma, synonyma, sousloví, slova mnohoznačná

Sloh: úvaha, reportáž (rozhovor), fejeton

Literatura: český realismus (Borovský, Němcová)

                  Jan Neruda (Májovci)

                  ruchovci, lumírovci