Český jazyk

Po rozkliknutí se Vám objeví souhrn učiva za období samostudia, co všechno byste měli umět a mít zvládnuté.

Dějepis do 21. 6.

Téma: Češi a Slováci v 1. světové válce
Stáhnout přílohy:

NJ Tureková 15.6.

Stáhnout přílohy:

Dějepis do 7. 6.

Téma týdne: První světová válka – příčiny, válčící strany, průběh bojů
Stáhnout přílohy:

Němčina do 7.6. - Maříková

Stáhnout přílohy:

Dějepis do 31. 5.

Téma týdne: cestovatel Dr. Emil Holub

Dějepis do 24. 5.

Téma týdne: Národní divadlo
Stáhnout přílohy:

Dějepis do 17. 5.

Téma týdne: Dějiny českých zemí 1848 – 1914
Stáhnout přílohy:

Dějepis do 10. 5.

Téma: Dějiny významných států ve 2. pol. 19. století
Stáhnout přílohy:

Dějepis do 26. 4.

Téma: Společnost ve 2. pol. 19. stol.
Stáhnout přílohy:

Dějepis do 19. 4.

Téma: Revoluce 1848 (učebnice str. 91 – 98)
Stáhnout přílohy:

Dějepis do 5. 4.

Vypracuj úvahu na téma: JAK PARNÍ STROJ ZMĚNIL ŽIVOTY LIDÍ V 19. STOLETÍ?

Dějepis do 29. 3.

Opakování Francouzská revoluce a napoleonské války
Stáhnout přílohy:

Dějepis do 22.3.

Téma Velká fr. rev. a napoleon. války: uč. str. 60-68