Český jazyk

Po rozkliknutí se Vám objeví souhrn učiva za období samostudia, co všechno byste měli umět a mít zvládnuté.

Mluvnice: základní větné členy - vyjmenovat druhy, poznat ve větě

                rozvíjející větné členy - vyjmenovat druhy, poznat ve větě

                přístavek

               grafy jednoduchých vět

               co je věta jednoduchá a souvětí?

Sloh: vypravování - přímá řeč, dějová slovesa

Literatura: drama, divadlo, divadelní texty